Mobirise
free css templates
Nezavisni sindikat KCCG

Održana zabava povodom novogodišnjih praznika

10.01.2023.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat KCCG organizovao je povodom novogodišnjih praznika zabavu i druženje koje se održalo 24.12.2022. u restoranu "Salaš 23". Prisutne kolege i koleginice su uživale u ambijentu i usluzi sa dobrim provodom uz muzički program. Prenosimo vam fotografijama dio atmosfere.Nezavisni sindikat KCCG

Zabava povodom novogodišnjih praznika

05.12.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat KCCG organizuje povodom predstojećih novogodišnjih praznika zabavu i druženje koje će se održati dana 24.12.2022. u restoranu "Salaš 23" sa početkom u 20h. Cijena ulaznice za članove našeg sindikata iznosi 10 eura. Ulaznice možete preuzeti do 17.12.2022, svakog radnog dana kod kolega :

Boban Peruničić:  069 821 849
Emina Zećović:   069 305 610


Nezavisni sindikat KCCG

Nezavisni sindikat KCCG učestvovao na 21. sportskim susretima zaposlenih u zdravstvu

10.10.2022.

21. sportski susreti zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Crne Gore sa medjunarodnim učešćem održani su na Adi Bojani 29. septembra 2022. godine. Nezavisni sindikat KCCG imao je svoje zapaženo učešće na ovim sportskim igrama i postigli smo sjajne rezultate. Svi smo zajedno uživali u druženju i veseloj atmosferi. Za učešće na igrama dobili smo i posebnu zahvalnicu organizatora. Ovdje možete vidjeti fotografije i video zapis sa igara.


Mobirise
Mobirise
Mobirise

Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Ministarstvu zdravlja

Predmet: Zahtjev za formiranje radne grupe za rad na izmjenama Granskog
kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost

24.09.2022.

Poštovani,
Želim da Vas informišem da je primjena zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru počela od 01. jula ove godine i u skladu sa tim zarade ljekarima će biti isplaćivane po novim koeficijentima. Sve sindikalne organizacije koje su članice Sindikata zdravstva su iskazale nezadovoljstvo izostankom socijalnog dijaloga po ovom pitanju i jedinstvenog su stava da je krajnje vrijeme da se politika zarada u zdravstvu uredi na transparentan način a to znači temeljan rad na izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost kako bi se po svim pitanjima usaglasili stavovi i postigla najpravednija rješenja.

Smatramo da je u ovom procesu neophodno da se dobiju tačne informacije o zaradama ljekara, zaradama specijalista strukovnih nauka, visokih I viših medicinskih sestara i tehničara, srednjeg medicinskog kadra kao i nemedicinskog kadra. Jedino tada bi se u socijalnom dijalogu
mogli utvrditi realni koeficijenti i pravedan raspon zarada. Više godina unazad upozoravamo da značajan broj zaposlenih u zdravstvu prima nerealno visoke zarade i na taj način se ugrožava ukupan budžet I narušava radna atmosfera. Osim toga postoji veliki problem što sadašnji
granski kolektivni ugovor ne prepoznaje određene nivoe specijalizacija i određena stručna zvanja te bi u tom procesu bila neophodna pomoć stručnih lica iz oblasti obrazovanja (ministarstva prosvjete ili Univerziteta). Takođe i podjela na zdravstvene radnike i nemedicinski kadar nije precizna ni pravedna jer je značajan dio poslova koje obavlja nemedicinski kadar od
posebnog značaja za rad ukupnog sistema.

Kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo velikog broja zaposlenih smatramo da je jedino rješenje da se u najskorijem roku formira komisija za rad na izmjenama granskog kolektivnog ugovora u kojoj bi bili predstavnici ministarstva zdravlja, sindikata i ministarstva finansija. Takode, neophodno bi bilo da se u rad ovog tima uključe i predstavnici Univerziteta (medicinskog fakulteta) ili ministarstva prosvjete u dijelu definisanja nivoa kvalifikacija pojedinih stručnih zvanja i specijalizacija, kako bi se napravile korektne izmjene poglavlja o zaradama I riješile sve dileme koje danas opterećuju ovaj ugovor, U prilogu Vam dostavljam i mišljenje sa preporukom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore br. 74/22-2 od 21 .juna 2022. godine.

Predsjednik dr Vladimir Pavićević


Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Ministarstvu zdravlja

Predmet: Zahtjev za regulisanje prava zaposlenih Klinike za psihijatriju
Kliničkog centra Crne Gore na obračun i naknadu zarada u iznosu od 15%.

24.09.2022.

Poštovani,
Molim Vas da u najskorijem roku riješite problem zaposlenih na Klinici za
psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore. Naime, instrukcijom Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore br. 03-1063 od 21.03.2021.g. i Ministarstva zdravlja Crne Gore, br. Ol- 963/2 od 22.03.2021.g., zbog specifičnosti posla, regulisano je pravo zaposlenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori na obračun i naknadu zarade sa uvećanjem od 15%. Zaposlenima u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Kotoru i na odjeljenju Psihijatrije Opšte bolnice Nikšić se ova naknada obračunava i isplaćuje.

Zaposleni Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore su ovo pravo za period 22.03.2012 — 17.03.2015.g. ostvarili sudskim putem presudom Osnovnog suda P. br. 240314 od 1 5.01.2016.g. te presudom Višeg suda Gž. br. 1445/16 od 01.04.2016.g.

Takodje mišljenje zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore br. 01-36. IS od 17.05.2018.g. utvrduje postojanje nejednakosti i diskriminacije zaposlenih na Klinici za Psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore u odnosu na ostale zaposlene u ovom sektoru. 

Zbog svega navedenog molim Vas da u najskorijem roku riješite ovo pitanje na odgovarajući način kako bi se zaustavila diskriminacija zaposlenih na Klinici za psihijatriju i kako ne bi bili prinudjeni da svoja prava ponovo ostvaruju sudskim putem.

Predsjednik dr Vladimir Pavićević


Nezavisni sindikat KCCG

Obavještenje za članove Nezavisnog sindikata KCCG 

21.09.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Na današnjem sastanku sa ministrom zdravlja smo, pored ostalih pitanja , insistirali na rješavanju zarada nemedicinskih radnika, i dobili uvjerenja da će ovaj problem biti ubrzo riješen iako će to iziskivati značajna izdvajanja iz budžeta.

Po pitanju zarada srednjeg i visoko strukovnog medicinskog kadra dobili smo uvjerenja da će se vrlo brzo rješavati problem u pravcu smanjenja raspona zarada zaposlenih u zdravstvu, jer medicinske sestre nisu samo pasivni sprovoditelji ljekarskih odluka , već aktivni subjekt medicinske njege.

Predsjednica,  
Ratka Prodanović
Nezavisni sindikat KCCG

Dopis članstvu

12.07.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost („Sl. list Crne Gore“, br. 30/16, 09/20 i 142/21) u Odjeljku III definisane su zarade, naknade i druga primanja.
Članom 11 pomenutog Ugovora utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje zarade po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova i to: nemedicinski kadar i zdravstveni radnici.
Ovaj Ugovor se primjenjuje od 1. januara 2022. godine.

U skladu sa navedenim, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21 i 146/21) koji se primjenjuje od 1. jula 2022. godine, prepoznate su samo određene kategorije koje se svrstavaju u odrešenu grupu poslova i to:

Grupa poslova B9 – Ljekar subspscijalista sa koeficijentom 20,75
Grupa poslova B14 – Ljekar specijalista sa koeficijentom 19,02
Grupa poslova C3 – Doktor medicine sa koeficijentom 15,99

U odnosu na sve navedeno, utisak je da su ostala lica/zaposleni suskraćeni da se njihovo obrazovanje i poslovi obuhvate Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, već su samo izdvojene 3 kategorije, što se smatra vidom diskriminacije.
Osim toga postoji veliki problem što sadašnji granski ugovor ne prepoznaje određene nivoe specijalizacija i određena stručna zvanja. Takođe podjela na medicinske radnike i nemedicinski kadar nije do kraja precizna, a pojedini poslovi koje obavlja nemedicinski kadar su od posebnog značaja za rad ukupnog sistema.

Samim tim Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost članom 12 utvrđuje se dodatni koeficijenti K2 za rukovođenje, dok se članom 13 uvećavaju osnovne zarade predviđene za zvanja iz člana 11.
Nezadovoljstvo ostalih zaposlenih iziskuje da se u najskorijem roku formira komisija za rad na izmjenama granskog ugovora u kojoj bi bili predstavnici ministarstva zdravlja, sindikata, ministarstva finansija, Menađžmenta KC, kako bi se napravile korektne izmjene poglavlja o zaradama i riješile sve dileme koje opterećuju ovaj ugovor. Osim nesporne važnosti ovog problema, upućujemo apel unapređenja bipartitnog socijalnog dijaloga, kao osnovnog postulata.

Dopis je upućen predsjedniku Sindikata zdravstva Crne Gore dr. Vladimiru Pavićeviću i direktorici KCCG dr. Ljiljani Radulović.

Predsjednica
Ratka ProdanovićNezavisni sindikat KCCG

Svim zaposlenima važna informacija

06.07.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat KCCG objavljuje da prilikom sklapanja ugovora sa firmama radi korišćenja usluga i kupovine roba na rate za naše članove često dobijamo informaciju od vlasnika firmi da naročito jedna sindikalna organizacija Kliničkog centra postavlja vrlo zahtjevne uslove za saradnju pa se pitamo ko dobija benefite od takvih vidova saradnje, da li rukovodstvo ili članstvo te sindikalne organizacije. Ono što smo sigurni da takve aktivnosti šire negativnu sliku o svim zaposlenima u Kliničkom centru Crne Gore. 
Ovim putem pozivamo vlasnike svih firmi koje sklapaju ugovore sa sindikalnim organizacijama da iznesu podatke ko su ti "sindikalni" predstavnici i kakvim zahtjevima uslovljavaju firme da bi saradjivale sa njima. Nezavisni sindikat ovo traži u cilju povećanja transparentnosti i popravljanja imidža zdrastvenih radnika a najviše radi smanjenja manevarskog prostora pojedincima koji sindikalnu aktivnost koriste u lične svrhe.

Srdačan pozdrav,

Predsjednica: Ratka Prodanović
Nezavisni sindikat KCCG

Saradnja Ministarstva zdravlja i Stambene zadruge „Zdravstvo“

08.06.2022.

Saradnja Ministarstva zdravlja i Stambene zadruge „Zdravstvo“ u cilju rješavanja stambenih pitanja zdravstvenih radnika.
Ministar Dragoslav Šćekić: Ministarstvo zdravlja će dati svoj doprinos kako bi se što prije dodijelile parcele i krenulo u narednu fazu do konačne realizacije izgradnje stambenih objekata, sa posebnim naglaskom na sjeverne crnogorske opštine.


Nezavisni sindikat KCCG

Obavještenje o izdavanju potvrda

20.04.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Radi bolje kontrole i evidencije članova sindikalnih organizacija KCCG, od načelnice Službe za finansijske poslove KC gospodje Ljiljane Peruničić smo dobili zahtjev da se svakom članu sindikata prije izdavanja potvrde za kupovinu roba po osnovu ugovora, izda i potvrda da je i koje sindikalne organizacije član.
Što se tiče Nezavisnog sindikata, kontakt osoba za izdavanje potvrda je potpredsjednica Nezavisnog sindikata Ivana Drašković Marković ms.spec
Kontakt telefon: 063 233 701

S poštovanjem,
Predsjednica Nezavisnog sindikata
Prodanović Ratka


Mobirise

Saopštenje

19.04.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat Kliničkog centra objavljuje da prilikom sklapanja ugovora sa firmama radi korišćenja usluga i kupovine roba na rate za naše članove često dobijamo informacije od vlasnika firmi da naročito jedna sindikalna organizacija Kliničkog centra postavlja vrlo zahtjevne uslove za saradnju pa se pitamo ko dobija benefite od takvih vidova saradnje, da li rukovodstvo ili članstvo te organizacije. Ono što smo sigurni da takve aktivnosti šire negativnu sliku o svim zaposlenima u Kliničkom centru Crne Gore.
Ovim putem pozivamo vlasnike firmi koje sklapaju ugovore sa sindikalnim organizacijama da iznesu podatke ko su ti ,,sindikalni" predstavnici i kakvim zahtjevima uslovljavaju firme da bi sarađivale sa njima. Nezavisni sindikat ovo traži u cilju povećanja transparentnosti i popravljanja imidža zdravstvenih radnika a najviše radi smanjenja manevarskog prostora pojedincima koji sindikalnu aktivnost koriste u lične svrhe.

S poštovanjem,
Predsjednica Nezavisnog sindikata
Prodanovic Ratka 


Mobirise

Srećan 8. mart

08.03.2022.
Poštovane koleginice,

Rukovodstvo Nezavisnog sindikata KCCG želi Vam srećan 8.mart, dan žena.

Srdačan pozdrav

 


Mobirise

III redovna Skupština Nezavisnog sindikata KCCG.

05.03.2022.
Poštovane koleginice i kolege, 

Dana 04.03.2022. godine održana je III redovna Skupština Nezavisnog sindikata KCCG. Na Skupštini je prezentovan dosadašnji rad sindikata i postavljeni ciljevi za naredni period. 

S poštovanjem,
Rukovodstvo Nezavisnog sindikata
 


Mobirise

Dopis zaposlenima u Kliničkom centru CG

15.02.2022.
Poštovani,
Zbog velikog interesovanja naših članova o načinu obračuna zarada nakon povećanja zarada u zdravstvu po osnovu povećanja koeficijenata, povećanja minimalne zarade i implementacije programa „Evropa sad“, ovim putem Vas informišem o istom.
Ako elementi za obačun zarade u koji spadaju koeficijent, dodatni koeficijent, obračunska vrijednost koeficijenta, minuli rad, posebni dio zarade, iznosi procenta uvećanja zarade koji se odnose na noćni i rad u dane državnih i vjerskih praznika i ostali dodaci na osnovnu zaradu propisani posebnim aktom po osnovu specifičnosti radnog mjesta, nakon obračuna daju ukupni neto iznos manji od minimalne zarade, poslodavac je u obavezi da izvrši pozitivnu korekciju između obračunate i minimalne zarade kako zarada ne bi bila manja od minimalne zarade (450 eura).
Iznos za prekovremeni rad koji je duži od punog radnog vremena i iznos uvećanja zarade koji je zaposleni ostvario za rezultate rada u obimu i kvalitetu iznad prosječnih, odnosno planiranih (STIMULACIJA), ne ulaze u minimalnu zaradu i poslodavac je dužan da ih isplati u ostvarenom iznosu, odnosno preko iznosa minimalne zarade.
Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i pojašnjenja.
S poštovanjem,
Predsjednica: Ratka Prodanović 


Mobirise

Dopis zaposlenima u Kliničkom centru CG

03.01.2022.
Poštovane koleginice i kolege,
Potpisani su novi koefcijenti za zaposlene u sistemu zdravstva. Ono što jeste činjenica,to je da je Ministarstvo finansija uradilo mnogo da bi se zarade zdrastvenim radnicima povećale. Međutim, kada je u pitanju uloga sindikata u potpisivanju ovih koeficijenata, svakako moramo primjetiti da je praktično nije ni bilo. Neko je pozvan da potpiše, pošao, potpisao i poslije toga žali za nemedicinskim kadrom i srednjim medicinskim kadrom. Nikada do sada sindikat nije, bjanko, potpisivao ono što mu se ponudi, već je predlagao i raspodjelu povećanja i aktivno učestvovao u definasanju koeficijenata. Zahvalni smo Ministastvu finansija na izdvojenim sredstvima za zdravstvo, ali potpuno nezadovoljni onima koji navodno predstavljaju zaposlene Kliničkog centra, a u suštini su samo potpisivači ponuđenog. Pozivamo zaposlene da više nikada ne dozvole da naši predstavnici budu puki dekor nadležnom ministarstvu, već da se benefiti koje zaposleni u zdravstvu zaslužuju pravedno dijele svim radnicima.  
Predsjednica: Ratka Prodanović


Mobirise

Srećni praznici!

01.01.2022.
Svim članovima, prijateljima i partnerima želimo srećne novogodišnje i božićne praznike!

Vaš Nezavisni sindikat Kliničkog centra Crne Gore

paginations-options-and-designs

Nezavisni sindikat
Kliničkog centra Crne Gore

Adresa

Džona Džeksona bb
81000 Podgorica
Crna Gora