Mobirise
html templates
Nezavisni sindikat KCCG

Obavještenje za članove Nezavisnog sindikata KCCG 

21.09.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Na današnjem sastanku sa ministrom zdravlja smo, pored ostalih pitanja , insistirali na rješavanju zarada nemedicinskih radnika, i dobili uvjerenja da će ovaj problem biti ubrzo riješen iako će to iziskivati značajna izdvajanja iz budžeta.

Po pitanju zarada srednjeg i visoko strukovnog medicinskog kadra dobili smo uvjerenja da će se vrlo brzo rješavati problem u pravcu smanjenja raspona zarada zaposlenih u zdravstvu, jer medicinske sestre nisu samo pasivni sprovoditelji ljekarskih odluka , već aktivni subjekt medicinske njege.

Predsjednica,  
Ratka Prodanović
Nezavisni sindikat KCCG

Dopis članstvu

12.07.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost („Sl. list Crne Gore“, br. 30/16, 09/20 i 142/21) u Odjeljku III definisane su zarade, naknade i druga primanja.
Članom 11 pomenutog Ugovora utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje zarade po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova i to: nemedicinski kadar i zdravstveni radnici.
Ovaj Ugovor se primjenjuje od 1. januara 2022. godine.

U skladu sa navedenim, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21 i 146/21) koji se primjenjuje od 1. jula 2022. godine, prepoznate su samo određene kategorije koje se svrstavaju u odrešenu grupu poslova i to:

Grupa poslova B9 – Ljekar subspscijalista sa koeficijentom 20,75
Grupa poslova B14 – Ljekar specijalista sa koeficijentom 19,02
Grupa poslova C3 – Doktor medicine sa koeficijentom 15,99

U odnosu na sve navedeno, utisak je da su ostala lica/zaposleni suskraćeni da se njihovo obrazovanje i poslovi obuhvate Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, već su samo izdvojene 3 kategorije, što se smatra vidom diskriminacije.
Osim toga postoji veliki problem što sadašnji granski ugovor ne prepoznaje određene nivoe specijalizacija i određena stručna zvanja. Takođe podjela na medicinske radnike i nemedicinski kadar nije do kraja precizna, a pojedini poslovi koje obavlja nemedicinski kadar su od posebnog značaja za rad ukupnog sistema.

Samim tim Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost članom 12 utvrđuje se dodatni koeficijenti K2 za rukovođenje, dok se članom 13 uvećavaju osnovne zarade predviđene za zvanja iz člana 11.
Nezadovoljstvo ostalih zaposlenih iziskuje da se u najskorijem roku formira komisija za rad na izmjenama granskog ugovora u kojoj bi bili predstavnici ministarstva zdravlja, sindikata, ministarstva finansija, Menađžmenta KC, kako bi se napravile korektne izmjene poglavlja o zaradama i riješile sve dileme koje opterećuju ovaj ugovor. Osim nesporne važnosti ovog problema, upućujemo apel unapređenja bipartitnog socijalnog dijaloga, kao osnovnog postulata.

Dopis je upućen predsjedniku Sindikata zdravstva Crne Gore dr. Vladimiru Pavićeviću i direktorici KCCG dr. Ljiljani Radulović.

Predsjednica
Ratka ProdanovićNezavisni sindikat KCCG

Svim zaposlenima važna informacija

06.07.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat KCCG objavljuje da prilikom sklapanja ugovora sa firmama radi korišćenja usluga i kupovine roba na rate za naše članove često dobijamo informaciju od vlasnika firmi da naročito jedna sindikalna organizacija Kliničkog centra postavlja vrlo zahtjevne uslove za saradnju pa se pitamo ko dobija benefite od takvih vidova saradnje, da li rukovodstvo ili članstvo te sindikalne organizacije. Ono što smo sigurni da takve aktivnosti šire negativnu sliku o svim zaposlenima u Kliničkom centru Crne Gore. 
Ovim putem pozivamo vlasnike svih firmi koje sklapaju ugovore sa sindikalnim organizacijama da iznesu podatke ko su ti "sindikalni" predstavnici i kakvim zahtjevima uslovljavaju firme da bi saradjivale sa njima. Nezavisni sindikat ovo traži u cilju povećanja transparentnosti i popravljanja imidža zdrastvenih radnika a najviše radi smanjenja manevarskog prostora pojedincima koji sindikalnu aktivnost koriste u lične svrhe.

Srdačan pozdrav,

Predsjednica: Ratka Prodanović
Nezavisni sindikat KCCG

Saradnja Ministarstva zdravlja i Stambene zadruge „Zdravstvo“

08.06.2022.

Saradnja Ministarstva zdravlja i Stambene zadruge „Zdravstvo“ u cilju rješavanja stambenih pitanja zdravstvenih radnika.
Ministar Dragoslav Šćekić: Ministarstvo zdravlja će dati svoj doprinos kako bi se što prije dodijelile parcele i krenulo u narednu fazu do konačne realizacije izgradnje stambenih objekata, sa posebnim naglaskom na sjeverne crnogorske opštine.


Nezavisni sindikat KCCG

Obavještenje o izdavanju potvrda

20.04.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Radi bolje kontrole i evidencije članova sindikalnih organizacija KCCG, od načelnice Službe za finansijske poslove KC gospodje Ljiljane Peruničić smo dobili zahtjev da se svakom članu sindikata prije izdavanja potvrde za kupovinu roba po osnovu ugovora, izda i potvrda da je i koje sindikalne organizacije član.
Što se tiče Nezavisnog sindikata, kontakt osoba za izdavanje potvrda je potpredsjednica Nezavisnog sindikata Ivana Drašković Marković ms.spec
Kontakt telefon: 063 233 701

S poštovanjem,
Predsjednica Nezavisnog sindikata
Prodanović Ratka


Mobirise

Saopštenje

19.04.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat Kliničkog centra objavljuje da prilikom sklapanja ugovora sa firmama radi korišćenja usluga i kupovine roba na rate za naše članove često dobijamo informacije od vlasnika firmi da naročito jedna sindikalna organizacija Kliničkog centra postavlja vrlo zahtjevne uslove za saradnju pa se pitamo ko dobija benefite od takvih vidova saradnje, da li rukovodstvo ili članstvo te organizacije. Ono što smo sigurni da takve aktivnosti šire negativnu sliku o svim zaposlenima u Kliničkom centru Crne Gore.
Ovim putem pozivamo vlasnike firmi koje sklapaju ugovore sa sindikalnim organizacijama da iznesu podatke ko su ti ,,sindikalni" predstavnici i kakvim zahtjevima uslovljavaju firme da bi sarađivale sa njima. Nezavisni sindikat ovo traži u cilju povećanja transparentnosti i popravljanja imidža zdravstvenih radnika a najviše radi smanjenja manevarskog prostora pojedincima koji sindikalnu aktivnost koriste u lične svrhe.

S poštovanjem,
Predsjednica Nezavisnog sindikata
Prodanovic Ratka 


Mobirise

Srećan 8. mart

08.03.2022.
Poštovane koleginice,

Rukovodstvo Nezavisnog sindikata KCCG želi Vam srećan 8.mart, dan žena.

Srdačan pozdrav

 


Mobirise

III redovna Skupština Nezavisnog sindikata KCCG.

05.03.2022.
Poštovane koleginice i kolege, 

Dana 04.03.2022. godine održana je III redovna Skupština Nezavisnog sindikata KCCG. Na Skupštini je prezentovan dosadašnji rad sindikata i postavljeni ciljevi za naredni period. 

S poštovanjem,
Rukovodstvo Nezavisnog sindikata
 


Mobirise

Dopis zaposlenima u Kliničkom centru CG

15.02.2022.
Poštovani,
Zbog velikog interesovanja naših članova o načinu obračuna zarada nakon povećanja zarada u zdravstvu po osnovu povećanja koeficijenata, povećanja minimalne zarade i implementacije programa „Evropa sad“, ovim putem Vas informišem o istom.
Ako elementi za obačun zarade u koji spadaju koeficijent, dodatni koeficijent, obračunska vrijednost koeficijenta, minuli rad, posebni dio zarade, iznosi procenta uvećanja zarade koji se odnose na noćni i rad u dane državnih i vjerskih praznika i ostali dodaci na osnovnu zaradu propisani posebnim aktom po osnovu specifičnosti radnog mjesta, nakon obračuna daju ukupni neto iznos manji od minimalne zarade, poslodavac je u obavezi da izvrši pozitivnu korekciju između obračunate i minimalne zarade kako zarada ne bi bila manja od minimalne zarade (450 eura).
Iznos za prekovremeni rad koji je duži od punog radnog vremena i iznos uvećanja zarade koji je zaposleni ostvario za rezultate rada u obimu i kvalitetu iznad prosječnih, odnosno planiranih (STIMULACIJA), ne ulaze u minimalnu zaradu i poslodavac je dužan da ih isplati u ostvarenom iznosu, odnosno preko iznosa minimalne zarade.
Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i pojašnjenja.
S poštovanjem,
Predsjednica: Ratka Prodanović 


Mobirise

Dopis zaposlenima u Kliničkom centru CG

03.01.2022.
Poštovane koleginice i kolege,
Potpisani su novi koefcijenti za zaposlene u sistemu zdravstva. Ono što jeste činjenica,to je da je Ministarstvo finansija uradilo mnogo da bi se zarade zdrastvenim radnicima povećale. Međutim, kada je u pitanju uloga sindikata u potpisivanju ovih koeficijenata, svakako moramo primjetiti da je praktično nije ni bilo. Neko je pozvan da potpiše, pošao, potpisao i poslije toga žali za nemedicinskim kadrom i srednjim medicinskim kadrom. Nikada do sada sindikat nije, bjanko, potpisivao ono što mu se ponudi, već je predlagao i raspodjelu povećanja i aktivno učestvovao u definasanju koeficijenata. Zahvalni smo Ministastvu finansija na izdvojenim sredstvima za zdravstvo, ali potpuno nezadovoljni onima koji navodno predstavljaju zaposlene Kliničkog centra, a u suštini su samo potpisivači ponuđenog. Pozivamo zaposlene da više nikada ne dozvole da naši predstavnici budu puki dekor nadležnom ministarstvu, već da se benefiti koje zaposleni u zdravstvu zaslužuju pravedno dijele svim radnicima.  
Predsjednica: Ratka Prodanović


Mobirise

Srećni praznici!

01.01.2022.
Svim članovima, prijateljima i partnerima želimo srećne novogodišnje i božićne praznike!

Vaš Nezavisni sindikat Kliničkog centra Crne Gore

paginations-options-and-designs

Nezavisni sindikat
Kliničkog centra Crne Gore

Adresa

Džona Džeksona bb
81000 Podgorica
Crna Gora