Mobirise
bootstrap template

Novosti

Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Ministarstvu zdravlja

Predmet: Zahtjev za uvećanje koeficijenta sa zvanjem fizioterapeut sa VI i VII nivoom kvalifikacija obrazovanja

31.10.2023.

Poštovani,

Imajući u vidu da je Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama granskog kolektivnog ugovora za zdrastvenu djelatnost od 28.11.2022 godine, zvanje fizioterapeuta izostavljeno u djelu u kojem se uvećava koeficijent poslova za utvrdjivanje zarade, već su ostali sa koeficijentom koji su važili po starom Granskom kolektivnom ugovoru za zdrastvenu djelatnost.

Starim Granskim kolektivnim ugovorom za zdrastvenu djelatnost za VI nivo kvalifikacije obrazovanja koeficijennat je bio 8,35 a za VII nivo kvalifikacije obrazovanja koeficijenat je bio 9,37.

U istu grupu svrstan je i nemedicinski kadar sa istim nivoom kvalifikacije obrazovanja. Granskim kolekticnim ugovorom o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za zdrastvenu djelatnost od 28.11.2022. godine u Grupi I, podgrupa VI svrstani su: Poslovi zaposlenih sa kvalifikacijom Bachelor: socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, psiholog, pedagog, zaštitnik prava pacijenata i drugi sa koeficijenotom 9,37, dok su u Grupi I, podgrupa VIII svrstani: Poslovi zaposlenih sa VII nivoom kvalifikacije: hemičar, fizičar, biolog, tehnolog, sanitarni hemičar, toksikološki hemičar, defektolog ( logoped, surdolog, oligofrenolog, tiflolog i dr.) biohemičar, psiholog, socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, pedagog i drugi sa koeficijentom 11,91.

U odnosu na navedeno zvanja fizioterapeuta sa VI i VII nivoom kvalifikacija, ostaju na nivou zarade i koeficijenta po nevažećem Granskom kolektivnom ugovoru za zdrastvenu djelatnost (8,35 i 9,37) dok su zaposlenima u javnom zdrastvu Crne Gore – nemedicinski kadar uvećane zarade shodno pomenutom Granskom kolektivnom ugovoru.

Ovaj vid diskriminacije prema zvanju fizioterapeuta sa VI i VII nivoom kvalifikacija obrazovanja, ukoliko postoji dobra volja i razumijevanje može se prevazići na način da se isti svrstaju u Grupu I podgripe VI i VII sa koeficijentima 9,37 i 11,91, jer je ostavljena mogućnost „ i drugi“.
Nadam se da ćete uvažiti naše sugestije za rješavanje predmetnog pitanja i na taj način fizioterapeute i njihova zvanja svrstati u isti rang sa ostalim zvanjima ( socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, psiholog, pedagog, zaštitnik prava pacijenata i drugi, hemičar, fizičar, biolog, tehnolog, sanitarni hemičar, toksiloški hemičar defektolog ( logoped, surdolog, oligofrenolog, tiflolog i drugi ) a u skladu sa nivoom kvalifikacije obrazovanja.

Iz svega navedenog očekujemo hitno postupanje po ovoj inicijativi.

Predsjednica Nezavisnog Sindikata
Ratka Prodanović 


Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Ministarstvu zdravlja

Predmet: Potpisi zaposlenih u KCCG sa zahtjevom za korekciju zarada 

06.06.2023.

Poštovani,

Ovom prilikom Vam dostavljam potpise zaposlenih u KCCG sa zahtjevom za korekciju zarada zaposlenima u zdravstvu na način da se koeficijenti uvećaju za 7,5 procenata. Naime, zdrasveni radnici su zbog izuzetnih rezultata u borbi sa pandemijom korona virusa i očuvanja zdravlja stanovništva dobili uvećanje zarada za 12,5 procenata dok su svi ostali zaposleni u Javnom sektoru dobili uvećanja od najmanje 20 procenata
(zaposleni u upravi i pravosuđu i do 30 procenata). Medicinske sestre i tehničari koji rade na hirurškim i internim odjeljenjima opštih bolnica i Kliničkog centra imaju koeficijent 6,58, medicinske sestre u predškolskim ustanovama 7,15, dok vatrogasci, spasioci i komunalni policajci imaju koeficijent 7,30. Iz tog razloga očekujemo hitno postupanje po ovoj inicijativi.

S poštovanjem,

Predsjednica Nezavisnog sindikata KCCG
Ratka Prodanović


Nezavisni sindikat KCCG

Održana zabava povodom novogodišnjih praznika

10.01.2023.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat KCCG organizovao je povodom novogodišnjih praznika zabavu i druženje koje se održalo 24.12.2022. u restoranu "Salaš 23". Prisutne kolege i koleginice su uživale u ambijentu i usluzi sa dobrim provodom uz muzički program. Prenosimo vam fotografijama dio atmosfere.Nezavisni sindikat KCCG

Zabava povodom novogodišnjih praznika

05.12.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Nezavisni sindikat KCCG organizuje povodom predstojećih novogodišnjih praznika zabavu i druženje koje će se održati dana 24.12.2022. u restoranu "Salaš 23" sa početkom u 20h. Cijena ulaznice za članove našeg sindikata iznosi 10 eura. Ulaznice možete preuzeti do 17.12.2022, svakog radnog dana kod kolega :

Boban Peruničić:  069 821 849
Emina Zećović:   069 305 610


Nezavisni sindikat KCCG

Nezavisni sindikat KCCG učestvovao na 21. sportskim susretima zaposlenih u zdravstvu

10.10.2022.

21. sportski susreti zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Crne Gore sa medjunarodnim učešćem održani su na Adi Bojani 29. septembra 2022. godine. Nezavisni sindikat KCCG imao je svoje zapaženo učešće na ovim sportskim igrama i postigli smo sjajne rezultate. Svi smo zajedno uživali u druženju i veseloj atmosferi. Za učešće na igrama dobili smo i posebnu zahvalnicu organizatora. Ovdje možete vidjeti fotografije i video zapis sa igara.


Mobirise
Mobirise
Mobirise

Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Ministarstvu zdravlja

Predmet: Zahtjev za regulisanje prava zaposlenih Klinike za psihijatriju
Kliničkog centra Crne Gore na obračun i naknadu zarada u iznosu od 15%.

24.09.2022.

Poštovani,
Molim Vas da u najskorijem roku riješite problem zaposlenih na Klinici za
psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore. Naime, instrukcijom Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore br. 03-1063 od 21.03.2021.g. i Ministarstva zdravlja Crne Gore, br. Ol- 963/2 od 22.03.2021.g., zbog specifičnosti posla, regulisano je pravo zaposlenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori na obračun i naknadu zarade sa uvećanjem od 15%. Zaposlenima u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Kotoru i na odjeljenju Psihijatrije Opšte bolnice Nikšić se ova naknada obračunava i isplaćuje.

Zaposleni Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore su ovo pravo za period 22.03.2012 — 17.03.2015.g. ostvarili sudskim putem presudom Osnovnog suda P. br. 240314 od 1 5.01.2016.g. te presudom Višeg suda Gž. br. 1445/16 od 01.04.2016.g.

Takodje mišljenje zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore br. 01-36. IS od 17.05.2018.g. utvrduje postojanje nejednakosti i diskriminacije zaposlenih na Klinici za Psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore u odnosu na ostale zaposlene u ovom sektoru. 

Zbog svega navedenog molim Vas da u najskorijem roku riješite ovo pitanje na odgovarajući način kako bi se zaustavila diskriminacija zaposlenih na Klinici za psihijatriju i kako ne bi bili prinudjeni da svoja prava ponovo ostvaruju sudskim putem.

Predsjednik dr Vladimir Pavićević


Nezavisni sindikat KCCG

Dopis Ministarstvu zdravlja

Predmet: Zahtjev za formiranje radne grupe za rad na izmjenama Granskog
kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost

24.09.2022.

Poštovani,
Želim da Vas informišem da je primjena zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru počela od 01. jula ove godine i u skladu sa tim zarade ljekarima će biti isplaćivane po novim koeficijentima. Sve sindikalne organizacije koje su članice Sindikata zdravstva su iskazale nezadovoljstvo izostankom socijalnog dijaloga po ovom pitanju i jedinstvenog su stava da je krajnje vrijeme da se politika zarada u zdravstvu uredi na transparentan način a to znači temeljan rad na izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost kako bi se po svim pitanjima usaglasili stavovi i postigla najpravednija rješenja.

Smatramo da je u ovom procesu neophodno da se dobiju tačne informacije o zaradama ljekara, zaradama specijalista strukovnih nauka, visokih I viših medicinskih sestara i tehničara, srednjeg medicinskog kadra kao i nemedicinskog kadra. Jedino tada bi se u socijalnom dijalogu
mogli utvrditi realni koeficijenti i pravedan raspon zarada. Više godina unazad upozoravamo da značajan broj zaposlenih u zdravstvu prima nerealno visoke zarade i na taj način se ugrožava ukupan budžet I narušava radna atmosfera. Osim toga postoji veliki problem što sadašnji
granski kolektivni ugovor ne prepoznaje određene nivoe specijalizacija i određena stručna zvanja te bi u tom procesu bila neophodna pomoć stručnih lica iz oblasti obrazovanja (ministarstva prosvjete ili Univerziteta). Takođe i podjela na zdravstvene radnike i nemedicinski kadar nije precizna ni pravedna jer je značajan dio poslova koje obavlja nemedicinski kadar od
posebnog značaja za rad ukupnog sistema.

Kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo velikog broja zaposlenih smatramo da je jedino rješenje da se u najskorijem roku formira komisija za rad na izmjenama granskog kolektivnog ugovora u kojoj bi bili predstavnici ministarstva zdravlja, sindikata i ministarstva finansija. Takode, neophodno bi bilo da se u rad ovog tima uključe i predstavnici Univerziteta (medicinskog fakulteta) ili ministarstva prosvjete u dijelu definisanja nivoa kvalifikacija pojedinih stručnih zvanja i specijalizacija, kako bi se napravile korektne izmjene poglavlja o zaradama I riješile sve dileme koje danas opterećuju ovaj ugovor, U prilogu Vam dostavljam i mišljenje sa preporukom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore br. 74/22-2 od 21 .juna 2022. godine.

Predsjednik dr Vladimir Pavićević

Nezavisni sindikat
Kliničkog centra Crne Gore

Adresa

Džona Džeksona bb
81000 Podgorica
Crna Gora